Garantie en retour

Alle producten vallen onder de garantietermijnen van de fabrikant.

Richtlijn 1999/44/EG is geldig in EU-landen, die voorziet in een garantieperiode van minimaal 24 maanden.
Bij het indienen van het product voor reparatie onder garantie, is het noodzakelijk om het aankoopdocument of een ingevulde garantiekaart te hebben.
Als het product voor het einde van de gespecificeerde garantieperiode beschadigd is, wordt de garantiereparatie gratis uitgevoerd.


Garantieverplichtingen zijn niet van toepassing:

 • voor defecte lichtbronnen;
 • het product niet wordt gebruikt voor het beoogde doel (voor commerciële, productiedoeleinden of zonder te voldoen aan de vereisten die zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing);
 • elke zelfreparatie is uitgevoerd, zegels zijn beschadigd, er zijn tekenen dat er met het product is geknoeid, enz.;
 • er is mechanische schade aan de productbehuizing of andere onderdelen;
 • het product was verkeerd aangesloten op de stroombron of beschadigd door te hoge voedingsspanningspulsen tijdens elektrische installatiewerkzaamheden in onderstations, distributiefaciliteiten, enz.;
 • het product is beschadigd door blikseminslag, vuur, water of andere elementen, agressieve stoffen, vloeistoffen, enz.;
 • voor productbevestigingen, accessoires, onderdelen en eenheden met een beperkte levensduur.

 

Verpakking

Alle klanten wordt aangeraden de originele productverpakking te bewaren voor het geval er garantieservice nodig is - dit is de eis van sommige fabrikanten. Het serienummer van het product of andere belangrijke informatie die nodig is voor de identificatie van het product kan niet van het product en de verpakking worden verwijderd.

 

Procedure voor het retourneren van producten:

Indien er redenen zijn waarom het gekochte product niet geschikt is, heeft de koper het recht het binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product aan de verkoper te retourneren.

Wanneer de koper niet-defecte geleverde goederen weigert in ontvangst te nemen, moet hij de verzendkosten voor het terugzenden van de goederen aan ons betalen.

Het geretourneerde product dient ongebruikt en in de originele verpakking te zijn, met uitzondering van vacuüm transparante verpakkingen.

Alle fabrieksstickers, inclusief het serienummer, moeten op het product en/of de verpakking zitten.

Indien aan de koper een non-food product van ongepaste kwaliteit is verkocht en de verkoper de tekortkomingen niet met de koper heeft besproken, heeft de koper het recht van de verkoper te eisen:

 • een product van onvoldoende kwaliteit vervangen door een product van geschikte kwaliteit;
 • de prijs van het product dienovereenkomstig verlagen;
 • binnen een redelijke termijn om productdefecten kosteloos te verhelpen;
 • de kosten van het verhelpen van gebreken aan het product te vergoeden, indien de verkoper deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, de consument de gebreken zelf of met hulp van derden heeft verholpen;
 • eenzijdig het verkoopcontract beëindigen en teruggave eisen van het geld dat voor het product is betaald.

 

De goederen worden geruild of geretourneerd op de plaats van aankoop of op een andere door de verkoper aangegeven plaats, wat handig is voor de koper. De koper dient een schriftelijk verzoek in bij de verkoper om de gebreken van de goederen aan te geven. Een kassabon of aankoop-verkoopbon, of ander document dat de aankoop-verkoop van goederen van deze verkoper bevestigt, en een garantiedocument (indien de kwaliteitsgarantieperiode is vastgesteld voor de verkochte goederen) worden bij de aanvraag gevoegd.

Indien de koper de vorm, maat, kleur, model of volledigheid van het gekochte product niet bevalt, heeft hij het recht het binnen veertien dagen vanaf de dag van verkoop van non-foodproducten te vervangen door een analoog product, tenzij de verkoper heeft stel een langere periode in.

Indien de verkoper geen product heeft dat geschikt is voor vervanging, heeft de koper het recht het product binnen de gestelde termijn aan de verkoper te retourneren en het daarvoor betaalde geld terug te vorderen.

In geval van een geschil over veranderingen in het uiterlijk van het product of schade aan het product, moet de verkoper zich schriftelijk wenden tot de Staatsinspectie voor non-foodproducten en de koper onmiddellijk op de hoogte stellen na ontvangst van de schriftelijke conclusies daarvan.